Zakup obligacji skarbowych, czyli sposób na oszczędności

Posiadając zaoszczędzone pieniądze warto zastanowić się, co z nim zrobić, aby jednocześnie były bezpieczne i w razie nagłego wypadku ciągle dla nas dostępne, a jednocześnie, żeby w jakiś sposób się pomnażały. Dla osób nieobytych w inwestowaniu najprostszymi i najpopularniejszymi sposobami wykorzystania swoich oszczędności jest umieszczenie ich na lokacie w banku, bądź też zakup obligacji skarbowych. Warto przyjrzeć się temu drugiemu sposobowi oszczędzania.

Co to są obligacje?

Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi, które emituje ministerstwo rozwoju i finansów, a które dla klienta indywidualnego dostępne są bądź to w wersji detalicznej, bądź też hurtowej. Pierwsze z nich można nabyć w bardzo łatwy sposób w oddziale agenta emisji, którym jest Bank PKO BP, ale także za pośrednictwem specjalnej strony internetowej bądź dzwoniąc pod określony numer telefony. Z kolei obligacje hurtowe dostępne są do nabycia na specjalnych przetargach i z reguły przeznaczone są dla dużych inwestorów. Nie można też mylić obligacji skarbowych, a więc tych, których gwarantem jest Skarb Państwa, z obligacjami korporacyjnymi, czyli dłużnymi papierami wartościowymi, które z kolei emituje dowolne przedsiębiorstwo posiadające osobowość prawną. Wreszcie możemy jeszcze spotkać się z terminem obligacji komunalnych, czy też inaczej municypalnych. Dotyczy on z kolei obligacji emitowanych przez określoną jednostkę samorządu terytorialnego, a więc na przykład miasta. Jednocześnie zwykle jednak stanowią one obiekt zainteresowania na przykład banków, a nie inwestorów indywidualnych.

Popularność i zalety inwestowania w obligacje

W 2018 roku Polacy wykupili obligacje o łącznej wartości przekraczające 12,7 mld złotych i była to rekordowa kwota (dla porównania w roku poprzednim było to niecałe 7 mld). Eksperci zgodnie podkreślają, że popularność tego typu inwestycji spowodowana jest w dużej mierze z kolei również rekordowo niskim poziomem stóp procentowych i niskim oprocentowaniem lokat. Niezależnie jednak od bieżącej koniunktury wśród zalet inwestycji w obligacje wymienia się przede wszystkim stosunkowe bezpieczeństwo, łatwość w obsłudze całej transakcji, która nie wymaga wykwalifikowanej wiedzy ekonomicznej, a także możliwość wcześniejszego zakończenia oszczędzania. Oczywiście ta ostatnia kwestia wiąże się z koniecznością rezygnacji z potencjalnego dochodu (wartość odsetek zostanie pomniejszona o opłatę przedterminowego wykupu, określoną w liście emisyjnym), ale jednocześnie nie nastręcza żadnych trudności osobom, które muszą jednak odzyskać zainwestowane pieniądze.