Intercyza to nie zło. Ma swoje zalety!

Propozycja podpisania intercyzy u wielu osób wywołuje niemiłe zaskoczenie. Często towarzyszy temu oburzenie. Zwłaszcza, gdy dokument ma obowiązywać od momentu zawarcia związku małżeńskiego. Nie brakuje osób, które po takiej propozycji na wspólną drogę życia wchodzą z goryczą myśląc o tym, że partner nie ma do nich zaufania. Tymczasem okazuje się, że rozdzielność majątkowa może w wielu przypadkach chronić partnera przed utratą swoich dóbr materialnych.

Dlaczego warto?

Wspólny majątek małżonków to wszelkie dobra, jakie udało się im zgromadzić od chwili zawarcia zawiązku małżeńskiego. Domowy budżet dla obu stron dostępny jest w identycznym zakresie. Każda ze stron może korzystać z niego dokładnie na takich samych prawach, jak współmałżonek.

O podpisaniu intercyzy warto pomyśleć, gdy źródłem dochodu któregokolwiek z małżonków jest własna działalność gospodarcza. Świat biznesu jest miejscem, w którym w każdej chwili można wpaść w poważne problemy finansowe. Wystarczy jedna nietrafiona decyzja, by firma zbankrutowała. W wielu przypadkach przedsiębiorcy odpowiadają za problemy firmy własnym majątkiem. Jeśli zostanie on podzielony pomiędzy obojgiem małżonków, przynajmniej jego część nie trafi w ręce ewentualnych wierzycieli. Trzeba jednak pamiętać, że kontrahenci muszą zostać wcześniej poinformowani o tym, że właściciel firmy ma odrębny majątek, co potwierdza akt notarialny, jakim jest intercyza. Taka informacja musi do nich trafić jeszcze przed podpisaniem umów biznesowych.

Rozdzielność majątkowa daje też możliwość ochrony współmałżonka przed konsekwencjami wynikających z popadnięcia w problemy finansowe jednej ze stron. Z takim dokumentem na poczet zadłużenia ściągane są jedynie środki pochodzące z majątku osobistego osoby, której zobowiązanie dotyczy.

Inną sytuacją, w której wskazana jest rozdzielność majątkowa jest wykonywanie przez współmałżonka zawodu, który obarczony jest odpowiedzialnością finansową, jeśli popełnione zostaną błędy. Z tego powodu o podpisanie intercyzy zabiegają m.in. lekarze, notariusze i inżynierowie budownictwa.

Są i wady

Wadą zniesienia wspólnoty majątkowej jest brak możliwości wspólnego zadłużania się małżonków. To niedogodność, którą szczególnie odczuwa się w przypadku starań o kredyt na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości. Okazuje się bowiem, że zdolność kredytowa obliczana dla par małżeńskich wypada dużo korzystniej, niż w przypadku osób samotnych.

Kolejny minus wynikający z podpisania intercyzy jest brak możliwości wspólnego rozliczania podatku dochodowego. Prawo do tego przysługuje jedynie małżonkom posiadającym wspólnotę majątkową.